Ako súťažiť

Produkty

Kúp akýkoľvek
produkt Milka, Halls, Oreo, 3Bit

Pokladničný doklad

Uschovaj pokladničný doklad
a zaregistruj ho

Cena

Hraj o 5x voucher na elektro
v hodnote 1 100 EUR

Ako sútaž funguje?
Ako sútaž funguje?
Ořezávátko

Chcem sa zúčastniť súťaže

Ořezávátko
1/2 Údaje o pokladničnom doklade